Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Antikonceptionella medel

Klassificering: 2

Preparat: Abelonelle 28, Amorest 28, Anastrella 28, Azalia, Cerazette®, Cilest, Cilest®, Cilest® 28, Cleodette, Cleodette 28, Cleonita, Cleosensa, Cleosensa 28, Daylette, Depo-Progevera, Depo-Provera, Depo-Provera®, Desogestrel Orifarm, Desogestrel Sandoz, Desogestrel STADA, Desogestrel Teva, Desolett®, Desolett® 28, Dienorette, Diza, Dizmine 28, Dizminelle, Eloine, Erlibelle, Estrelen, Estron, Evra®, Exlutena®, Femistad, Frivelle, Gestrina, Jadelle, Jadelle®, Jaydess, Kyleena, Leverette, Levesia, Levodonna, Levonorgestrel ABECE, Levonorgestrel Apofri, Levosert, Liofora, Loette 28, Mercilon®, Mercilon® 28, Midiana, Midiana 28, Mini-Pe®, Ministat, Mirena, Neovletta®, Neovletta® 28, Nexplanon, Nexplanon®, Noriday, NorLevo, Novogyn, NuvaRing, NuvaRing®, Ornibel, Orthonett® Novum, Postinor, Prionelle, Prionelle 28, Qlaira, Restovar®, Rigevidon, Rigevidoncont, Rosal 28, Stefaminelle, Synfase®, Synfase® 28, Synphase, Triella, Trimiron® 28, Trinordiol, Trinordiol® 28, Trinovum, Trinovum®, Trinovum® 28, Trionetta®, Trionetta® 28, Triregol, Vagiprev, Valette, Velavel, Vinelle, Yasmin®, Yasmin® 28, Yasminelle, Yasminelle 28, Yaz, Zarelle, Zelle, Zellmine, Zellmine 28, Zellminelle, Zellminelle 28, Zoely

ATC kod: G02BA03, G02BB01, G03AA03, G03AA05, G03AA07, G03AA09, G03AA11, G03AA12, G03AA13, G03AA14, G03AA16, G03AB, G03AB02, G03AB03, G03AB04, G03AB05, G03AB08, G03AC01, G03AC02, G03AC03, G03AC06, G03AC08, G03AC09, G03AD01

Substanser: desogestrel, dienogest, drospirenon, etinylestradiol, etinylestradiol betadex, etinylöstradiol, etonogestrel, levonorgestrel, lynestrenol, medroxiprogesteron, medroxiprogesteronacetat, nomegestrol, nomegestrolacetat, norelgestromin, noretisteron, noretisteronacetat, norgestimat

Bedömning

Om p-piller använts en tid in i graviditeten innebär detta ingen märkbart ökad risk för en allvarlig missbildning.

Bakgrund

P-piller innehåller en kombination av östrogener och gestagener, östrogener och gestagener i sekvenspreparat eller enbart gestagener. Vaginalinlägg och plåster med östrogener och gestagener finns också tillgängliga. Ett litet antal kvinnor blir gravida trots användning av p-piller och kan fortsätta en eller ett par månader in i graviditeten med dessa medel.

Diskussionerna om ett samband mellan p-pilleranvändning och missbildningar består av två delar. Dels har man velat göra gällande att en graviditet som inträffar kort tid efter det att kvinnan upphört med p-piller, skulle innebära en ökad risk för fosterskada, speciellt Downs syndrom och extremitetsreduktioner. Senare studier har inte kunnat bekräfta dessa antaganden. Dels har man diskuterat möjligheten av att p-piller använda i tidig graviditet skulle kunna störa könsdifferentieringen och kanske också kunna ge andra missbildningar. En maskulinisering av ett kvinnligt foster genom gestagen påverkan har endast beskrivits vid hög dosering av gestagener och torde inte vara relevant för doser aktuella vid p-pilleranvändning.

Ett samband mellan användning av p-piller och uppkomst av hypospadi har antagits av flera författare men senare studier bekräftar inte denna hypotes. Också ett samband med hjärtfel har föreslagits liksom en koppling till ett speciellt tillstånd, kallat VATER-associationen. I dessa analyser har ofta p-pillerexponering slagits samman med exponering för rena gestagenpreparat, som använts som stöd vid hotade graviditeter. En studie av 260 graviditeter bland kvinnor, som använt p-piller före graviditeten, visade en positiv association till fostrets födelsevikt och placentas vikt.

Enligt det svenska Medicinska födelseregistret förekommer ”break-through”-graviditeter i cirka två procent av alla graviditeter, som leder till förlossning. Bland 4 051 barn födda av kvinnor, som uppgivit användning av p-piller i tidig graviditet, är frekvensen registrerade missbildningar i stort sett normal (89 barn mot 84 förväntade, 2,1%) och ingen säkerställd skillnad ses mellan användning av kombinationspreparat, sekvenspreparat eller lågdoserade gestagenpreparat.

Antalet barn med hjärtfel (samtliga lindriga) är något förhöjd: 34 funna mot 28-29 förväntade, men denna skillnad kan vara slumpbetingad. Vidare hade nio barn läppgomspalt mot 5-6 förväntade, även detta en lätt höjning som dock är långt ifrån statistiskt säkerställd. Bland övriga stora grupper av missbildningar sammanföll de observerade antalen med de förväntade: Nio barn hade hypospadi (9-10 förväntade), fyra barn hade någon njurmissbildning (5-6 förväntade), och tre barn hade ösofagus- eller tarmatresi (2-3 förväntade).

Bland mer ovanliga missbildningar märktes två barn med omfalocele och ett med gastroschisis. Andelen för tidigt födda barn och/eller lågviktiga barn var helt normal (6,3% respektive 4,5% mot förväntade 6,2% respektive 4,3%).

Uppdaterat: 2016-08-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

 1. Charlton BM, Mølgaard-Nielsen D, Svanström H, Wohlfahrt J, Pasternak B, Melbye M. Maternal use of oral contraceptives and risk of birth defects in Denmark: prospective, nationwide cohort study. BMJ. 2016;352:h6712. PubMed
 2. Wogelius P, Horvath-Puho E, Pedersen L, Nörgaard M, Czeizel AE, Sörensen HT et al. Maternal use of oral contraceptives and risk of hypospadias - a population-based case-control study. Eur J Epidemiol 2006;21:777-81. PubMed
 3. Mucci LA, Lagiou P, Hsieh CC, Tamimi R, Hellerstein S, Vatten L et al. A prospective study of pregravid oral contraceptive use in relation to fetal growth. BJOG 2004;111:989-95. PubMed
 4. Raman-Wilms L, Tseng AL, Wighardt S et al. Fetal genital effects of first-trimester sex hormone exposure: a meta-analysis. Obstet Gynecol 1995;85:141-9. PubMed
 5. Källén B, Mastroiacovo P, Lancaster PA et al. Oral contraceptives in the etiology of isolated hypospadias. Contraception 1991;44:173-82. PubMed
 6. Källén B. Maternal use of oral contraceptives and Down syndrome. Contraception 1989;39:503-6. PubMed
 7. Harlap S, Shiono PH, Ramcharan S. Congenital abnormalities in the offspring of women who used oral and other contraceptives around the time of conception. Int J Fertil 1985;30:39-47. PubMed
 8. Janerich DT, Piper JM, Glebatis DM. Oral contraceptives and birth defects. Am J Epidemiol 1980;112:73-9. PubMed
 9. Janerich DT, Glebatis D, Flink E et al. Case-control studies on the effect of sex steroids on women and their offspring. J Chronic Dis 1979;32:83-8. PubMed
 10. Bracken MB, Holford TR, White C et al. Role of oral contraception in congenital malformations of offspring. Int J Epidemiol 1978;7:309-17. PubMed
 11. Lejeune J, Prieur M. [Oral contraceptives and trisomy 21. A retrospective study of 730 cases (author's transl)]. Ann Genet 1979;22:61-6. PubMed
 12. Nora JJ, Nora AH. Editorial: Can the pill cause birth defects? N Engl J Med 1974;291:731-2. PubMed
 13. Janerich DT, Piper JM, Glebatis DM. Oral contraceptives and congenital limb-reduction defects. N Engl J Med 1974;291:697-700. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.