Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Azelainsyra

Klassificering: 1

Preparat: Finacea®, Skinoren®

ATC kod: D10AX03

Substanser: azelinsyra

Bedömning

Azelainsyra för aknebehandling kan utan risk för fosterskada användas under graviditet.

Bakgrund

Azelainsyra används utvärtes vid aknebehandling. En låg systemisk absorption sker men det är inte sannolikt att nivåer som skulle kunna leda till att fosterskada kan uppstå, även om substansen hade haft en teratogen effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 118 barn vars mödrar rapporterat användning av azelainsyra i tidig graviditet. Två barn hade någon missbildningsdiagnos (mot 2-3 förväntade).

Uppdaterat: 2013-07-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter