Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensylbenzoat

Klassificering: 2

Preparat: Tenutex®

ATC kod: P03AA54

Substanser: bensylbensoat

Bedömning

Behandling med liniment innehållande bensylbenzoat innebär förmodligen inte någon ökad risk för fosterskada. Då erfarenheterna av användning under graviditet är ringa bör användning ändå ske med viss försiktighet. Om exponering skett finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Bensylbenzoat används för lokalbehandling som ett medel mot löss och skabb. Användning i liniment torde inte leda till så hög systemisk absorption att någon fara för fosterskada behöver diskuteras. I litteraturen finns begränsat med uppgifter men de tyder inte på någon ökad risk för fostret.

Endast 13 barn finns i det svenska Medicinska födelseregistret vars mödrar rapporterat användning av bensylbenzoat i liniment – barnen saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-03-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Mytton OT, McGready R, Lee SJ, Roberts CH, Ashley EA, Carrara VI et al. Safety of benzyl benzoate lotion and permethrin in pregnancy: a retrospective matched cohort study. BJOG. 2007;114:582-7. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter