Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bensylpenicillin (penicillin G)

Klassificering: 1

Preparat: Bensylpenicillin® Meda, Benzylpenicillin Panpharma, DAP-12 Penicillin, PFIZERPEN

ATC kod: J01CE01, V01AA20

Substanser: benetaminpenicillin, bensylpenicillinkalium, bensylpenicillinnatrium, bensylpenicilloylpolylysin

Bedömning

Bensylpenicillin kan utan risk för fosterskador ges under graviditet.

Bakgrund

Bensylpenicillin eller penicillin G används endast för parenteralt bruk. Det finns i litteraturen inga säkra belägg för att penicilliner skulle kunna verka fosterskadande. Analysen försvåras av att antibiotika ibland ges vid virusinfektioner som i sig kan utgöra en svag teratogen risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast 13 barn vars mödrar angivit användning av penicillin G. Två av barnen hade någon missbildning. Det ena barnet hade ett diafragmabråck, det andra hade omfalocele.

Uppdaterat: 2013-10-18

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.