Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Betakaroten

Klassificering: 1

Preparat: Beta Karoten Amara, Burgerstein Beta-Carotin, Carotaben, Carotaben®

ATC kod: A11CA02, D02BB01

Substanser: betakaroten

Bedömning

Betakarotenkapslar kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Betakarotenkapslar används bland annat vid hudsjukdomar som ogynnsamt reagerar på UV-ljus. Doseringen varierar med upp till 200 mg per dag. Det finns inga hållpunkter för att höga doser av betakaroten skulle kunna ha någon fosterskadande effekt. De farhågor, som uttrycks gällande A-vitamin, har inte satts i samband med betakaroten men erfarenheter av höga doser under graviditet saknas. Omvandling från betakaroten till A-vitamin hos människa är relativt liten och även vid de högsta doserna kan inte fosterskadande effekt av A-vitamin uppstå.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fyra fall med angiven exponering för betakarotenkapslar vid UV-ljusbehandling – barnen hade ingen missbildning. Mödrar till 30 barn har uppgivit att de använt hälsopreparat innehållande betakaroten – två av barnen hade en missbildningsdiagnos (1 förväntat). Ett barn hade en lungartärstenos och det andra hade en missbildning av en hand.

Uppdaterat: 2018-07-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.