Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Bleomycin

Klassificering: 3

Preparat: Bleomycin Baxter

ATC kod: L01DC01

Substanser: bleomycin, bleomycinhydroklorid, bleomycinsulfat

Bedömning

Användning av bleomycin i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Bleomycin är ett cytotoxiskt antibiotikum. Begränsade erfarenheter finns av bleomycinbehandling under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall där exponering för bleomycin i tidig graviditet rapporterats. En ökad frekvens av kromosomavvikelser i spermatozoer efter terapi med bleomycin i kombinationsterapi har beskrivits. Om exponering skett före eller kring konception innebär detta troligen ingen väsentlig risk, men det kan finnas skäl att överväga vidare fosterdiagnostik.

Uppdaterat: 2017-09-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. De Mas P, Daudin M, Vincent MC, Bourrouillou G, Calvas P, Mieusset R et al. Increased aneuploidy in spermatozoa from testicular tumour patients after chemotherapy with cisplastin, etoposide and bleomycin. Hum Reprod 2001;16:1204-8. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter