Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Brinzolamid

Klassificering: 2

Preparat: AZARGA, AZOPT, Brinzolamid Ebb, Brinzolamid Stada, Brinzolamide 2care4, Brinzolamide Orifarm, Brinzolamide Sandoz, SIMBRINZA

ATC kod: S01EC04, S01EC54, S01ED51

Substanser: brinzolamid

Bedömning

Användning av brinzolamid som ögondroppar under graviditet bör för säkerhets skull undvikas. Om det skulle finnas en riskökning för fosterskador är den eventuella individuella riskökningen hursomhelst knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Brinzolamid används i ögondroppar vid glaukom och är en karbanhydrashämmare. Systemisk absorption sker. Det är inte troligt att preparatet kan utöva någon fosterskadande effekt men säkra kunskaper saknas.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns fem barn med denna exponering. Ett av barnen hade en missbildningsdiagnos – en ospecificerad ögonmissbildning.

Uppdaterat: 2015-10-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.