Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Busulfan

Klassificering: 3

Preparat: Busilvex, Myleran®

ATC kod: L01AB01

Substanser: busulfan

Bedömning

Behandling under första trimestern med busulfan vid maligniteter innebär sannolikt en ökad risk för missbildning och bör om möjligt undvikas. Om sådan exponering skett bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning. Graviditet efter avslutad behandling med busulfan är troligen inte förenad med några stora risker.

Bakgrund

Busulfan är en alkylerare som används vid maligniteter. I litteraturen finns ett fåtal barn eller foster beskrivna med allvarliga missbildningar där mödrarna behandlats med busulfan. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars moder uppgivit exponering för busulfan. Barnet saknade missbildningsdiagnos.

Busulfan kan utöva en mutagen effekt. Risken för att detta skall leda till fosterskador är liten. Om den manliga partnern står på busulfan vid spermacellsbildningen (upp till ca 3 månader före konception) eller om kvinnan före befruktningen behandlats med busulfan, kan vidare fosterdiagnostik övervägas.

Uppdaterat: 2017-09-20

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Diamond I, Anderson MM, McCreadie SR. Transplacental transmission of busulfan (Myleran) in a mother with leukaemia. Production of fetal malformation and cytomegaly. Pediatrics 1960;25:85-90.
  2. de Rezende J, Coslovsky S, de Aguiar PB. [Leukemia and pregnancy]. Rev Ginecol Obstet (Sao Paulo) 1965;117:46-50. PubMed
  3. Abramovici A, Shaklai M, Pinkhas J. Myeloschisis in a six weeks embryo of a leukemic woman treated by busulfan. Teratology 1978;18:241-6. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter