Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Capsaicin

Klassificering: 1

Preparat: Capsina®, Qutenza, Termo

ATC kod: M02AB, N01BX04

Substanser: kajennpepparextrakt, kapsaicin

Bedömning

Capsaicin som kräm eller medicinskt plåster kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Capsaicin används som lokalanestetikum i kräm eller medicinskt plåster och kan orimligen åstadkomma en fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre fall med uppgiven exponering för kräm innehållande capsaicin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter