Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Cetrorelix

Klassificering: 2

Preparat: Cetrotide®

ATC kod: H01CC02

Substanser: cetrorelix, cetrorelixacetat

Bedömning

Cetrorelix givet i samband med provrörsbefruktning torde inte påverka risken för missbildning. Om tillförsel av cetrorelix under graviditeten innebär en risk hos människa är inte klart. Sådan behandling bör undvikas men om exponering skett i tidig graviditet är detta inte i sig skäl för att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Cetrorelix är en LHRH-anagonist som används för att styra ägglossningen i samband med provrörsbefruktning och skall inte tillföras under graviditeten. Vid all provrörsbefruktning ses en svag ökning av missbildningsrisken, främst betingad av underliggande infertilitetstillstånd. I det svenska Medicinska födelseregistret finns nio fall med uppgiven användning av cetrorelix. Barnen hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter