Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ciklopirox

Klassificering: 1

Preparat: Onytec, Sebiprox

ATC kod: D01AE14

Substanser: ciklopirox, ciklopiroxolamin

Bedömning

Ciklopirox kan utan risk användas som schampo eller medicinskt nagellack under graviditet, då den systemiska absorptionen är försumbar.

Bakgrund

Ciklopirox är ett antisvampmedel som även har viss antibakteriell och antiinflammatorisk effekt. Det har nästan uteslutande använts för utvärtes bruk.

I det svenska Medicinska födelseregistret fanns ingen kvinna som rapporterat användning av medlet under tidig graviditet.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter