Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dexbromfeniramin

Klassificering: 2

Preparat: Disofrol, Disofrol®

ATC kod: R01BA52

Substanser: dexbromfeniramin, dexbromfeniraminmaleat

Bedömning

Troligen kan dexbromfeniramin utan risk användas under graviditet men erfarenheterna är ännu begränsade. Den eventuella individuella riskökningen är inte så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Dexbromfeniramin ingår i ett kombinationspreparat med pseudoefedrin (Disofrol). Erfarenheten av användning av dexbromfeniramin under graviditet är begränsad.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 22 barn vars mödrar angivit användning i tidig graviditet av kombinationen pseudoefedrin och dexbromfeniramin – ett av barnen hade en missbildningsdiagnos, ventrikelseptumdefekt. Angående pseudoefedrin – se detta dokument.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Källén BA, Otterblad Olausson P. Use of oral decongestants during pregnancy and delivery outcome. Am J Obstet Gynecol 2006;194:480-5. PubMed
  2. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter