Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diazoxid

Klassificering: 2

Preparat: Eudemine, Proglicem, Proglicem 100 mg capsule rigide, Proglicem 25 mg capsule rigide, Proglycem

ATC kod: C02DA01, V03AH01

Substanser: diazoxid

Bedömning

Diazoxid skall inte användas i sen graviditet. Eventuella risker med användning av diazoxid under tidig graviditet är inte utredda. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl knappast någon anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inga epidemiologiska studier av användning av diazoxid under tidig graviditet har återfunnits i litteraturen. Användning under sista trimestern är kontraindicerad eftersom diazoxid passerar placenta och kan ge upphov till fetal och neonatal hyperbilirubinemi, trombocytopeni och hyperglykemi.

Det finns inga data som talar för eller emot teratogen effekt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett barn vars mor uppgivit användning av diazoxid i tidig graviditet. Barnet hade en läppgomspalt, vilket givetvis kan vara en slump.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.