Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diflunisal

Klassificering: 2

Preparat: Diflunisal

ATC kod: N02BA11

Substanser: diflunisal

Bedömning

Användning av diflunisal under graviditet bör tills vidare undvikas då erfarenheten är begränsad. Om användning skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Erfarenheter av diflunisal under graviditet är begränsade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast tre barn vars mödrar angivit användning av diflunisal. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos. Mot slutet av graviditeten skall, liksom med alla prostaglandinsynteshämmare, behandling med diflunisal undvikas.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter