Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diklofenak – ögondroppar

Klassificering: 1

Preparat: Voltaren® Ophtha

ATC kod: S01BC03

Substanser: diklofenak, diklofenakdietylamin, diklofenakepolamin, diklofenakkalium, diklofenaknatrium

Bedömning

Diklofenak som ögondroppar kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Vid användning av diklofenak i ögondroppar är absorptionen försumbar och sådan användning kan därför inte innebära någon risk för fostret. Systemisk användning av diklofenak skall däremot undvikas under graviditet (se dokumentet Diklofenak – systemiskt).

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 81 barn vars mödrar uppgivit användning av diklofenak i ögondroppar – inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-11-07

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter