Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Diloxanidfuroat

Klassificering: 2

Preparat: Diloxanide, Diloxanide Sovereign

ATC kod: P01AC01

Substanser: diloxanidfuroat

Bedömning

Diloxanidfuroat bör inte användas under graviditet eftersom erfarenhet saknas. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Diloxanidfuroat används för behandling av amöbainfektioner. Inget är känt om användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-02-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter