Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Dipivefrin

Klassificering: 1

Preparat: Propine

ATC kod: S01EA02

Substanser: dipivefrin, dipivefrinhydroklorid

Bedömning

Dipivefrin i ögondroppar kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Dipivefrin används endast i ögondroppar. Substansen omvandlas till adrenalin. Det finns ingen möjlighet att någon påverkan av fosterutvecklingen kan ske. I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre barn vars mödrar angivit användning av dipivefrin i tidig graviditet. Barnen saknade missbildningsdiagnoser.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter