Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Donepezil

Klassificering: 2

Preparat: Aricept, Aricept Evess 5 mg, Aricept®, Azepezil, Donepezil Accord, Donepezil Actavis, Donepezil Aurobindo, Donepezil bluefish, Donepezil Jubilant, Donepezil Krka, Donepezil Mylan, Donepezil Navamedic, Donepezil Orifarm, Donepezil Orion, Donepezil Paranova, Donepezil Sandoz, Donepezil STADA, Donepezil Teva

ATC kod: N06DA02

Substanser: donepezil, donepezilhydroklorid, vattenfri, donepezilhydrokloridmonohydrat

Bedömning

Frågan om eventuell fosterskadande effekt av donepezil borde sällan bli aktuell. Om exponering skett i tidig graviditet innebär detta inget skäl för att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Indikationen för donepezil är Alzheimers demens och exponering under graviditet måste vara sällsynt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.