Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Doxorubicin

Klassificering: 3

Preparat: Adriamycin, Adriamycin RDF, Adriamycin®, Caelyx, Doxorubicin Accord, Doxorubicin Actavis, Doxorubicin Ebewe, Doxorubicin STADA®, Doxorubicin Teva, Myocet

ATC kod: L01DB01

Substanser: doxorubicin, doxorubicinhydroklorid

Bedömning

Användning av doxorubicin i tidig graviditet kan vara förenad med en ökad risk för fosterskada men denna tycks inte vara extremt hög. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Doxorubicin är ett cytotoxiskt antibiotikum. Erfarenheterna av doxorubicinbehandling under graviditet är begränsade, men ingen uttalad fosterskadande effekt har setts vid de få exponeringar som beskrivits. I djurförsök har substansen varit teratogen och den har enligt tillverkaren även mutagena effekter. Det sistnämnda skulle i så fall vara en risk för fostret om behandling av kvinnan sker före eller runt konceptionen eller om mannen behandlats vid spermatogenesen (upp till cirka 3 månader före konceptionen). Det är dock oklart vilken betydelse fynden har för människa men vidare fosterdiagnostik kan övervägas om sådan exponering skett.  

I det svenska Medicinska födelseregistret finns tre fall där exponering för doxorubicin i tidig graviditet rapporterats. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2017-10-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Zemlickis D, Lishner M, Degendorfer P, Panzarella T, Sutcliffe SB, Koren G. Fetal outcome after in utero exposure to cancer chemotherapy. Arch Intern Med. 1992;152:573-6. PubMed
  2. Murray CL, Reichert JA, Anderson J, Twiggs LB. Multimodal cancer therapy for breast cancer in the first trimester of pregnancy A case report. JAMA. 1984;252:2607-8. PubMed
  3. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.

Författare: Karin Källén, Ulrika Nörby, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.