Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Elektrolyter

Klassificering: 1

Preparat: Natrium-Bicarbonat B.Braun, Natriumbikarbonat Fresenius Kabi, Natriumklorid Abcur, Natriumklorid B. Braun, Natriumklorid Baxter, Natriumklorid Baxter Viaflo, Natriumklorid Evolan, Natriumklorid Fresenius Kabi, Natriumklorid Meda, Natriumklorid Noridem, Plasmalyte, Plegisol, Plegisol Hospira, Ringer Acetat Baxter, Ringer-Acetat Baxter Viaflo, Ringer-Acetat Braun, Ringer-acetat Fresenius Kabi, Ringerfundin®, Ringer-lactat "Fresenius Kabi", Ringer-Laktat Baxter, Ringer-Laktat Fresenius

ATC kod: A12CA01, B05BB01

Substanser: (S)-mjölksyra, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, kalciumlaktatpentahydrat, kaliumklorid, magnesiumklorid (vattenfri), magnesiumkloridhexahydrat, mjölksyra, natrium-(S)-laktat, natrium-(S)-laktatlösning, natriumacetat, natriumacetattrihydrat, natriumglukonat, natriumklorid, natriumlaktat, natriumlaktatlösning, natriumvätekarbonat, äppelsyra

Bedömning

Elektrolytpreparat kan ges under graviditet utan risk för fosterskada.

Bakgrund

Preparaten innehåller elektrolyter, som inte kan innebära någon risk för fosterskada. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 16 barn vars mödrar rapporterat att de fått behandling med elektrolyter. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos, men ett av barnen föddes i vecka 26 och dog, fem var för tidigt födda och fem var lågviktiga. Detta utfall sammanhänger förmodligen med underliggande sjukdom hos modern.

Uppdaterat: 2018-06-27

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.