Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Histrelin

Klassificering: 2

Preparat: Vantas

ATC kod: L02AE05

Substanser: histrelin, histrelinacetat

Bedömning

Histrelin är inte indicerat till kvinnor och skall därför inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Histrelin är en syntetisk analog till LHRH och inhiberar hypofysens LH-sekretion vilket minskar testosteronproduktionen hos män. Effekten är reversibel vid utsättande av behandlingen. Indikationen är palliativ behandling av avancerad prostatacancer. Effekten på graviditet är därför inte undersökt vare sig experimentellt eller på människa.

Verkningsmekanismen gör medlet kontaindicerat under graviditet men det är osannolikt att det är teratogent. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter