Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Humant normalt immunglobulin

Klassificering: 1

Preparat: Beriglobin, Beriglobin®, Cuvitru, Flebogamma DIF, Gammagard S/D, Gammanorm®, Gamunex, Gamunex®, Hizentra, HyQvia, Intratect, KIOVIG, Octagam, Octagam®, Panzyga, Polyglobin, Privigen®, Subcuvia, Vivaglobin®, Xepol®

ATC kod: J06BA, J06BA01, J06BA02

Substanser: immunglobulin, humant normalt, immunglobulin, humant normalt, för intravenös administrering

Bedömning

Humant, normalt immunglobulin kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Humant, normalt immunglobulin för extravaskulärt eller för intravenöst bruk har aldrig visats kunna störa fosterutvecklingen även om enstaka rapporter över sammanträffandet av gammaglobulintillförsel och födsel av skadat barn finns i litteraturen.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 198 barn, vars mödrar rapporterat användning av gammaglobulin i tidig graviditet – tre av dem hade någon missbildningsdiagnos (mot 4 förväntade), vilket således är en helt normal frekvens. Det tycktes inte heller vara någon särskild typ av missbildning som var överrepresenterad.

Uppdaterat: 2013-10-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Ross L. Congenital anomalies in two infants born after gestational gamma-globulin prophylaxis. Acta Paediatr 1995;84:1436-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.