Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Hydroxokobalamin

Klassificering: 1

Preparat: Cyanokit

ATC kod: V03AB33

Substanser: hydroxokobalamin, hydroxokobalaminacetat, hydroxokobalaminklorid

Bedömning

Graviditet får givetvis inte hindra användning vid akut cyanidförgiftning.

Bakgrund

Hydoxokobalamin används vid cyanidförgiftning. Inget är känt om användning under graviditet men vid en allvarlig förgiftningssituation kan givetvis ingen hänsyn tas till hypotetiska fosterskadande effekter.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter