Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ibandronat

Klassificering: 2

Preparat: Bondronat®, Bonviva®, Ibandronat STADA, Ibandronate Bluefish, Ibandronic acid Accord, Ibandronic acid Sandoz, Ibandronic Acid Teva

ATC kod: M05BA06

Substanser: ibandronsyra, natriumibandronat, natriumibandronatmonohydrat

Bedömning

Användning av ibandronat under graviditet skall undvikas. Det finns ringa erfarenhet av substansen under graviditet men djurförsök har visat sig ge störningar i tandbildningen. Om exponering skett i tidig graviditet finns det dock inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Ibandronat används vid malignitetsinducerad hyperkalcemi. Användning under graviditet är inte sannolik. Ingen erfarenhet finns heller av användning av ibandronat under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är från: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Stockholms läns landsting.