Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ikatibant

Klassificering: 2

Preparat: Firazyr

ATC kod: B06AC02

Substanser: ikatibant, ikatibantacetat

Bedömning

Erfarenhet av användning av ikatibant under graviditet är ringa. Medlet bör därför användas endast på strikta indikationer. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Ikatibant är en selektiv kompetitiv antagonist mot bradykinin 2-receptorn (B2-receptorn) med indikation hereditärt angioneurotiskt ödem (HAE). Det är en syntetisk peptid som liknar bradykinin.

Inga konklusiva studier av användning av medlet under graviditet finns men det är inte teratogent i djurförsök. Däremot påverkade det implantationen och förlossningen hos råttor. Ikatibant bör kunna användas vid allvarliga attacker av HAE. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter