Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Immunglobulin mot cytomegalovirus

Klassificering: 1

Preparat:

Substanser: immunglobulin mot cytomegalovirus

Bedömning

Immunglobulin mot cytomegalovirus kan utan risk ges under graviditet.

Bakgrund

Immunglobulin mot cytomegalovirus används främst i samband med organtransplantation och rejektionsbehandling. Användning under tidig graviditet är inte sannolik. Det finns ingen känd mekanism för hur immunglobulin mot cytomegalovirus skulle kunna leda till fosterskada om givet i tidig graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med uppgiven exponering för immunglobulin mot cytomegalvirus.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter