Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Inositolnikotinat

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: inositol, myo-inositol

Bedömning

Det finns ringa erfarenhet av inositolnikotinat under graviditet. Därför kan man inte säkert uttala sig om eventuella risker för fosterskador. Användning under graviditet bör ske med försiktighet. Om exponering för inositolnikotinat skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Inositolnikotinat spjälkas med frisättning av nikotinsyra, som ger en vasodilatation. Höga doser av nikotinsyra har satts i samband med en ökad missbildningsrisk men observationen har aldrig bekräftats. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-07-23

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Nelson MM, Forfar JO. Associations between drugs administered during pregnancy and congenital abnormalities of the fetus. Br Med J 1971;1:523-7. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter