Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lamivudin

Klassificering: 2

Preparat: Abacavir/Lamivudin Mylan, Abacavir/Lamivudine Sandoz, Abacavir/Lamivudine STADA, Combivir®, DOVATO, Epivir®, Kivexa, Lamivudine Teva Pharma BV, Lamivudine/Zidovudine Teva, Triumeq, TRIZIVIR, Zeffix®

ATC kod: J05AF05, J05AR01, J05AR02, J05AR04, J05AR13, J05AR25

Substanser: lamivudin

Bedömning

Det är viktigt att infektion med HIV respektive hepatit B behandlas adekvat under graviditet enligt gällande rekommendationer. Lamivudin kan ges till gravida om preparatet bedöms vara lämplig behandling.

Bakgrund

Indikationen för lamivudin är HIV 1-infektion, ett i sig allvarligt tillstånd under graviditeten på grund av risken för smittöverföring från mor till barn. Lamivudin används även för behandling av hepatit B. Inga ogynnsamma effekter har setts efter exponering för lamivudin under första trimestern.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 32 barn, vars mödrar uppgivit användning i tidig graviditet av lamivudin. Inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.
Lamivudin finns även i kombinationspreparat med zidovudin och abakavir. Mödrar till 100 barn rapporterade användning av ett sådant kombinationspreparat under tidig graviditet till födelseregistret. Ett av barnen hade någon missbildning (2 förväntade). Barnet hade hydrocefali.

Enligt uppgifter från tillverkaren har över 3000 gravida kvinnor exponerats för lamivudin eller zidovudin (2000 för kombinationen av substanserna) i första trimestern. Inga tecken till ökad risk för missbildningar har setts. Vidare är 400 barn exponerade för kombinationen lamivudin och abakavir utan att några tecken till negativ fosterpåverkan har påvisats.

Uppdaterat: 2018-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Tomi M, Nishimura T, Nakashima E. Mother-to-fetus transfer of antiviral drugs and the involvement of transporters at the placental barrier. J Pharm Sci. 2011;100:3708-18. PubMed
  2. Watts DH, Li D, Handelsman E, Tilson H, Paul M, Foca M, et al. Assessment of birth defects according to maternal therapy among infants in the Women and Infants Transmission Study. J Acquir Immune Defic Syndr 2007;44:299-305. PubMed
  3. Watts DH, Covington DL, Beckerman K, Garcia P, Scheuerle A, Dominguez K et al. Assessing the risk of birth defects associated with antiretroviral exposure during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 2004;191:985-92. PubMed
  4. Tuomala RE, Shapiro DE, Mofenson LM, Bryson Y, Culnane M, Hughes MD et al. Antiretroviral therapy during pregnancy and the risk of an adverse outcome. New Engl J Med 2002;346:1863-70. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.