Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Linezolid

Klassificering: 2

Preparat: Linezolid Accord, Linezolid Actavis, Linezolid Glenmark, Linezolid Krka, Linezolid Mylan, Linezolid Orion, Linezolid Reig Jofre, Linezolid Sandoz, Linezolid Teva, Zyvoxid, Zyvoxid®

ATC kod: J01XX08

Substanser: linezolid

Bedömning

Linezolid bör undvikas under graviditeten. Om exponering skett finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Linezolid är ett antibiotikum av oxazolidintyp med användningsområde svåra infektioner med grampositiva bakterier. Klinisk erfarenhet från gravida kvinnor är begränsad. I djurförsök har höga doser av linezolid visat sig embryotoxisk i form av ökad risk för fosterdöd och tillväxthämning. Dessa toxiska effekter på fostren är sannolikt sekundära till den höga dosens påverkan på mödrarna. Under graviditet bör därför, tills ytterligare erfarenhet föreligger, linezolid ges först efter särskilt övervägande.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med denna exponering, barnet saknade missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.