Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Lokala hemostatika

Klassificering: 1

Preparat: Artiss, EVICEL, Quixil, Tachosil, Thrombin-JMI, Tisseel, Tisseel Duo Quick

ATC kod: B02BC, B02BC06, B02BC30

Substanser: aprotinin, bovint, fibrinogen, fibronektin, kalciumklorid, kalciumkloriddihydrat, koagulationsfaktor XIII, koagulerbart protein, humant, plasminogen, humant, trombin, trombin, bovint , trombin, humant

Bedömning

Lokala hemostatika kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Lokala hemostatika innehåller ofta flera olika substanser, till exempel fibrinogen, trombin, plasminogen och koagulationsfaktor XIII. Det förefaller uteslutet att behandling skulle kunna innebära någon risk för fostret om patienten är gravid.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall med exponering för lokala hemostatika – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-29

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.