Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Raloxifen

Klassificering: 2

Preparat: Evista®, Raloxifen STADA, Raloxifene Teva

ATC kod: G03XC01

Substanser: raloxifen, raloxifenhydroklorid

Bedömning

Raloxifen skall inte användas under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet kan risk för fosterskada inte uteslutas. Denna risk är knappast så stor att man av denna anledning behöver före en diskussion om ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Raloxifens användningsområde är på postmenopausala kvinnor och exponering under graviditet är därför sällsynt. Substansen modulerar östrogenreceptorer och man kan inte utesluta en ogynnsam effekt på fostret om exponering sker under graviditet. Ingen uppfattning finns om storleken av sådan risk.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns elva fall där detta läkemedel uppgivits, inget av barnen hade någon missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter