Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Retapamulin

Klassificering: 2

Preparat: Altargo®

ATC kod: D06AX13

Substanser: retapamulin

Bedömning

Adekvata data från behandling av gravida kvinnor med retapamulin saknas. Genom sitt användningssätt borde dock ingen risk för fostret kunna finnas vid rekommenderad användning. Den systemiska exponeringen efter topikal applicering av retapamulin genom intakt hud är mycket låg. Ofullständiga djurförsök visar dessutom inga teratogena effekter av substansen.

Bakgrund

Retapamulin är ett semisyntetiskt antibiotikum med bakteriostatisk aktivitet mot stafylokocker. Substansen hämmar bakteriernas proteinsyntes via en unik angreppspunkt. Indikationen är topikal korttidsbehandling av vissa ytliga hudinfektioner.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder uppgivit användning av retapamulin i tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-07-26

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter