Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Reviparin

Klassificering: 2

Preparat: Clivarin

ATC kod: B01AB08

Substanser: reviparin, reviparinnatrium

Bedömning

Det är inte sannolikt att reviparin själv har en teratogen effekt, men eftersom erfarenhet under graviditet saknas till stor del kan det vara lämpligt att tillsvidare iaktta viss försiktighet. Den eventuella riskökningen i det enskilda fallet är dock knappast så stor att det finns anledning till oro om kvinnan har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Reviparin är ett lågmolekylärt heparin. Placentaövergången torde vara försumbar. Inga epidemiologiska studier över reviparin under graviditet finns publicerade. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga fall registrerade med denna exponering.

Uppdaterat: 2018-05-30

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Forestier F, Daffos F, Capella-Pavlovsky M. Low molecular weight heparin (PK 10169) does not cross the placenta during the second trimester of pregnancy study by direct fetal blood sampling under ultrasound. Thromb Res. 1984;34:557-60. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter