Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rose bengal

Klassificering: 1

Preparat: Rose Bengal GloStrips, Rose Bengal Strips, Rose Glo

ATC kod: S01, S01JA02

Substanser: bengalrosanatrium, rose bengal

Bedömning

Ögonpreparat innehållande rose bengal kan utan risk användas under graviditet.

Bakgrund

Ögonläkemedel innehållande rose bengal används vid diagnostik av torra ögon. Systemiskt upptag är lågt och någon risk för fosterskada kan inte föreligga.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

 

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.