Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Rotigotin

Klassificering: 2

Preparat: Neupro®

ATC kod: N04BC09

Substanser: rotigotin

Bedömning

Ingent är känt om användning av rotigotin under graviditet, och användning under graviditet bör därför tills vidare undvikas. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Rotigotin är en dopaminantagonist som används vid Parkinsons sjukdom. Inget är känt om användning under graviditet, men erfarenheter med andra dopaminantagonister talar inte för en gruppspecifik fosterskadande effekt.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-16

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter