Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ruxolitinib

Klassificering: 3

Preparat: Jakavi

ATC kod: L01XE18

Substanser: ruxolitinib, ruxolitinibfosfat

Bedömning

Ruxolitinib bör tills vidare om möjligt undvikas under graviditet eftersom erfarenhet av substansen under graviditet saknas. Verkningsmekanismen och data från djurförsök gör att man kan förvänta att användning under graviditet skulle kunna utgöra en väsentlig risk för fostret. Om exponering skett i tidig graviditet bör remittering ske till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Ruxolitinib är en proteinkinashämmare (januskinashämmare) som används för att behandla förstorad mjälte eller symtom relaterade till myelofibros. Erfarenhet av behandling under graviditet saknas. I djurförsök har substansen visat negativ fosterpåverkan. Fyndens relevans för människa är dock oklar [1]. Kvinnor i fertil ålder skall uppmanas att använda en effektiv preventivmetod under behandling.

Uppdaterat: 2018-03-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. EMA. CHMP Assessment Report: Jakavi 2012-04-19. Tillgänglig från: https://goo.gl/mkzDtA

Författare: Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter