Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tazobaktam

Klassificering: 2

Preparat: Piperacillin and Tazobactam, Piperacillin Tazobactam, Piperacillin/Tazobactam, Piperacillin/Tazobactam Actavis, Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi, Piperacillin/Tazobactam IBISQUS, Piperacillin/Tazobactam Kabi, Piperacillin/Tazobactam Mylan, Piperacillin/Tazobactam Pfizer, Piperacillin/Tazobactam Reig Jofre, Piperacillin/Tazobactam Sandoz, Piperacillin/Tazobactam Stragen, Piperacillin/Tazobaktam AB Unimedic Vial Mate, Piperacillina e Tazobactam Kabi, Pipitaz, Tazocin®, Tazopenil, Zerbaxa

ATC kod: J01CR05, J01DI54

Substanser: tazobaktam, tazobaktamnatrium

Bedömning

Användning av tazobaktam under graviditet bör ske med viss återhållsamhet, då erfarenhet av sådan behandling saknas. Det är dock inte sannolikt att läkemedlet skulle vara fosterskadande.

Bakgrund

Tazobaktam är en betalaktamashämmare som ges tillsammans med vissa antibiotika ur betalaktamgruppen för att öka deras antibakteriella spektrum. Ingen erfarenhet av behandling under graviditet har återfunnits i litteraturen. I djurförsök har negativ fosterpåverkan endast setts i doser som var toxiska för moderdjuren och frekvensen missbildningar var inte ökad. Tazobaktam är strukturellt lik penicilliner som anses säkra att använda under graviditet.

Uppdaterat: 2016-08-09

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. EMA. Zerbaxa. Public Assessment Report 2015-07-23. http://goo.gl/pO8iVJ
  2. Tazobactam. Reprotox. In Micromedex 2.0 [Internet]. Ann Arbor, MI: Truven Health Analytics. c2016. Availabe from www.micromedexsolutions.com. Cited 2016-06-22.
  3. Briggs G, Freeman RK. Drugs in pregnancy and lactation: A reference guide to fetal and neonatal risk. 10th ed; 2015.

Författare: Ulrika Nörby, Katarina Wide

- för Region Stockholm.