Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teofyllin

Klassificering: 2

Preparat: Aminophylline, Euphylong, Teofyllamin Meda, Teovent, Theo-Dur®, Theophyllin retard-ratiopharm, Uniphyllin, Uniphyllin Continus

ATC kod: R03DA02, R03DA04, R03DA05

Substanser: aminofyllin, kolinteofyllinat, teofyllin, teofyllinetylendiaminhydrat, teofyllinmonohydrat

Bedömning

Det är viktigt med adekvat behandling av astma eller annan obstruktiv lungsjukdom under graviditeten. En viss försiktighet med användning av teofyllinpreparat är dock motiverad, då erfarenheten är begränsad och läkemedlen har smalt terapeutiskt intervall.

Bakgrund

Teofyllin och besläktade xantinderivat visade i tidiga studier ingen fosterskadande effekt. En finsk studie har dock velat sätta dem i samband med en ökad risk för hjärtfel.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns 192 barn vars mödrar rapporterat användning av teofyllinpreparat i tidig graviditet. Sex barn hade någon missbildningsdiagnos (3,1%), mot fyra förväntade (2,1%). Två barn hade något hjärtfel (1-2 förväntade), av dessa barn hade ett barn en ventrikelseptumdefekt, och ett hade en pulmonalisstenos. Vidare hade ett barn omfalocele, ett pes equinovarus, ett en ospecificerad reduktionsmissbildning på nedre extremitet och ett barn hade ett missbildningssyndrom.

Antalet för tidigt födda barn var kraftigt förhöjt (29 mot 12 förväntade) och 20 barn (8-9 förväntade) hade låg födelsevikt, vilket kan förklaras av underliggande astmasjukdom.

Av barnen i födelseregistret hade 154 exponerats för teofyllin – sex hade någon missbildningsdiagnos (4,3%), mot tre förväntade. Ett barn hade omfalocele, ett hade ventrikelseptumdefekt, ett pulmonalisstenos, ett hade ett missbildningssyndrom, ett extremitetsreduktion och ett pes equinovarus. 26 barn var för tidigt födda (18%) mot 9-10 förväntade och 19 hade låg födelsevikt (12%) mot 6-7 förväntade.

Av barnen var vidare 36 exponerade för kolinteofyllinat och fyra för aminofyllin – inget av dem hade en missbildningsdiagnos.

(Siffrorna ur födelseregistret för hela gruppen teofyllinpreparat är från 2017-04-01. De individuella siffrorna för teofyllinsubstanserna är från 2014-12-31).

Uppdaterat: 2018-11-15

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2017-04-01

Referenser

  1. Ali Z, Hansen AV, Ulrik CS. Exacerbations of asthma during pregnancy: Impact on pregnancy complications and outcome. J Obstet Gynaecol. 2015:1-7. PubMed
  2. Liu S, Wen SW, Demissie K, Marcoux S, Kramer MS. Maternal asthma and pregnancy outcomes: A retrospective cohort study. Am J Obstet Gynecol 2001;184:90-6. PubMed
  3. Kallen B, Rydhstroem H, Aberg A. Asthma during pregnancy - a population based study. Eur J Epidemiol 2000;16:167-71. PubMed
  4. Heinonen OP, Slone D, Shapiro S. Birth Defects and Drugs in Pregnancy. Publishing Sciences Group, Littleton, Mass. 1977.
  5. Källén B. The safety of asthma medications during pregnancy. Expert Opin Drug Saf 2007;6:15-26. PubMed
  6. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 3: Congenital malformations in the infants. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:383-8. PubMed
  7. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 2: Infant characteristics excluding congenital malformations. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:375-81. PubMed
  8. Källén B, Otterblad Olausson P. Use of anti-asthmatic drugs during pregnancy. 1: Maternal characteristics, pregnancy and delivery complications. Eur J Clin Pharmacol 2007;63:363-73. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.