Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Teriparatid

Klassificering: 2

Preparat: Forsteo®

ATC kod: H05AA02

Substanser: teriparatid

Bedömning

Teriparatid bör inte användas av fertila kvinnor. Det är dock osannolikt att exponering skulle medföra någon risk för fosterskada. Om preparatet använts under graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Teriparatid är det aktiva fragmentet av humant parathormon. Huvudanvändningen är osteoporos hos postmenopausala kvinnor och användning under graviditet torde vara extremt ovanligt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering. Det är osannolikt att denna kroppsegna substans skulle kunna ge fosterskador.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-08-05

Uppgifterna ur födelseregistret är från: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Stockholms läns landsting.

Fasstexter