Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Testosteron

Klassificering: 3

Preparat: Andriol Testocaps, Androderm, Androgel, Intrinsa, Nebido, Nebido®, Testavan, Testim, Testogel, Testogel®, Testosteron Paranova, Testosteron-Depot, Testoviron Depot, Testoviron-Depot, Testoviron-Depot-250, Tostran, Tostrex, Undestor® Testocaps®

ATC kod: G03BA03

Substanser: testosteron, testosteronenantat, testosteronpropionat, testosteronundekanoat

Bedömning

Testosteron skall inte användas under graviditet då det finns risk för en viss maskulinering av ett kvinnligt foster. Om exponering skett under graviditeten kan remittering till specialist för en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning vara motiverad.

Bakgrund

Indikationsområdena för testosteron till kvinnor gör medicinsk användning under graviditet sällsynt men tillfällen av bruk förekommer. Testosteron kan påverka den kvinnliga könsorganutvecklingen i maskulin riktning, till ett intersexuellt tillstånd. Maskuliniseringen av det indifferenta genitalorgananlaget sker normalt genom inverkan av androgena hormon från den fetala testikeln och kan härmas av exogent tillfört testosteron. Den känsligaste perioden under graviditeten är vecka 8-12, då de mest uttalade förändringarna kan framkallas. Vid senare påverkan kan en isolerad clitorishypertrofi uppstå.

Testosteron kan tillföras på olika sätt: som kapslar, genom injektion, med depåplåster eller som gel, som gnids in i huden.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett fall där man uppgivit användning av testosteron i tidig graviditet. Barnet, en flicka, hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-03

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. GRUMBACH MM, DUCHARME JR. The effects of androgens on fetal sexual development: androgen-induced female pseudohermaphrodism. Fertil Steril. 1960;11:157-80. PubMed
  2. Schardein JL. Chemically Induced Birth Defects. Marcel Dekker Inc., New York and Basel. 1985.

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.