Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tetrabenazin

Klassificering: 3

Preparat: Tetmodis, Xenazine, Xenazine 25/Tetrabenazine

ATC kod: N07XX06

Substanser: tetrabenazin

Bedömning

Tetrabenazin bör undvikas under graviditet eftersom kunskaperna om medlet är otillräckliga och vissa hållpunkter för reproduktionstoxikologiska egenskaper finns. Om exponering skett i tidig graviditet finns skäl att diskutera graviditetens fortsatta handläggning.

Bakgrund

Indikationen för tetrabenazin är rörelsestörningar vid Huntingtons sjukdom. Obetydlig erfarenhet av behandling av gravida finns i form av en fallbeskrivning. Tetrabenzin gav in vitro upphov till ökat antal strukturella kromosomavvikelser och visade teratogena effekter i ofullständiga undersökningar på försöksdjur.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Referenser

  1. Lubbe WF, Walker EB. Chorea gravidarum associated with circulating lupus anticoagulant: Successful outcome of pregnancy with prednisone and aspirin therapy. Case report. Br J Obstet Gynaecol 1983;90:487–90. PubMed

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.