Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tietylperazin

Klassificering: 2

Preparat: Torecan, Torecan Sandoz S.p.A., Torecan®

ATC kod: A04AD, R06AD03

Substanser: tietylperazin, tietylperazindimaleat

Bedömning

Erfarenheterna av användning av tietylperazin under graviditet är begränsade och viss försiktighet kan rekommenderas. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Ringa erfarenhet finns av användning av tietylperazin under tidig graviditet. I ett ungerskt arbete fann man en antydd överrisk för läppgomspalt. I det svenska Medicinska födelseregistret finns 686 barn vars mödrar uppgivit användning av tietylperazin i tidig graviditet. Sju barn hade någon missbildningsdiagnos (1,0%), mot tolv förväntade (2,1%). Frekvensen missbildningar var således, om något, låg. Det var inte heller någon speciell typ av missbildningar som var överrepresenterad.

Under den sista trimestern bör tietylperazin ges endast på strikt indikation. Givna i hög dos under den sista trimestern har neuroleptika som klorpromazin och flufenazin givit upphov till långvariga men övergående neurologiska störningar av extrapyramidal natur hos barnet. Det kan inte uteslutas att dessa egenskaper finns hos samtliga substanser med dopaminreceptorblockerande förmåga.

Uppdaterat: 2016-06-21

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Referenser

  1. Asker C, Norstedt Wikner B, Källén B. Use of antiemetic drugs during pregnancy in Sweden. Eur J Clin Pharmacol 2005;61:899-906. PubMed
  2. Czeizel AE, Vargha P. Case-control study of teratogenic potential of thiethylperazine, an anti-emetic drug. BJOG 2003;110:497-9. PubMed
  3. Källen B. Use of antihistamine drugs in early pregnancy and delivery outcome. J Maternal-Fetal Neonatal Med 2002;11:146-52. PubMed

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter