Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tiopronin

Klassificering: 2

Preparat: ACADIONE 250 mg, comprimé, Captimer, Thiola

ATC kod: G04BC, G04BX16

Substanser: tiopronin

Bedömning

Tiopronin bör undvikas under graviditet. Den eventuella individuella riskökningen är dock knappast så stor så att det finns anledning till oro om kvinnan ändå har använt läkemedlet under tidig graviditet.

Bakgrund

Tiopronin är en kelator med egenskaper som liknar penicillamins. Tiopronin har bland annat använts vid reumatoid artrit, cystinuri och blyförgiftning. Ingen kunskap finns om användning under graviditet. I det svenska Medicinska födelseregistret finns endast ett fall av exponering rapporterat – barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2015-10-08

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter