Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tirilazid

Klassificering: 2

Preparat:

Substanser: tirilazid

Bedömning

Användning av tirilazid under graviditet är sannolikt sällsynt. Om exponering skett av gravid kvinna bör detta inte innebära någon påtaglig risk för fosterskada och det finns inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Tirilazid används vid subaraknoidalblödningar och företrädesvis hos män. Användning under graviditet är sällsynt. Inget fall finns i det svenska Medicinska födelseregistret.

Uppdaterat: 2013-08-22

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter