Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tolvaptan

Klassificering: 3

Preparat: Jinarc, Samsca

ATC kod: C03XA01

Substanser: tolvaptan

Bedömning

Behandling med tolvaptan bör undvikas och ställningstagande till alternativ terapi göras. Om behandling är nödvändig skall den endast ske på strikt indikation och skötas av specialist. Om exponering skett i tidig graviditet bör en diskussion om graviditetens fortsatta handläggning föras.

Bakgrund

Tolvaptan är en selektiv vasopressin-V2-receptorantagonist som ökar vattenutsödringen med ringa elektrolytpåverkan. Indikationen är inadekvat ADH-sekretion. Ringa erfarenhet finns av behandling av gravida. Substansen var teratogen vid höga doser i flera djurslag. Möjligheten till annan behandling bör övervägas. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2016-04-12

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter