Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Triamcinolon – intranasalt

Klassificering: 1

Preparat: Nasacort®

ATC kod: R01AD11

Substanser: triamcinolon, triamcinolonacetonid, triamcinolonhexacetonid

Bedömning

Triamcinolon nässpray kan användas under graviditet i normal dosering utan ökad risk för fostret. Vid återkommande besvär och behov av längre tids behandling, ska dock läkare kontaktas.

Bakgrund

Viss systemisk absorption sker efter tillförsel av triamcinolon som nässpray. Det är dock osannolikt att läkemedlet skulle ha negativa effekter på fostret i normal dosering. I det Medicinska födelseregistret finns mödrar till 81 barn som uppgav sig ha använt triamcinolon i nässpray – barnen hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2018-06-02

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2013-12-31

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.

Fasstexter