Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Trientin

Klassificering: 2

Preparat: Cuprior, Syprine, Trientine Dihydrochloride, Trientine Dihydrochloride Univar BV

ATC kod: A16AX12, M01C, M01CX

Substanser: trientin, trientindihydroklorid, trientintetrahydroklorid

Bedömning

Tills mer epidemiologiska data finns bör trientin, om möjligt, inte ges under graviditet. Om behandling ändå sker, bör denna skötas av specialist på Wilsons sjukdom. Om exponering skett i tidig graviditet finns av detta skäl ingen anledning att diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Trientin används vid Wilsons sjukdom hos patienter som inte tål penicillamin. I djurförsök finns inga tecken på fosterskadande effekter. Då behandling under graviditet ännu inte har studerats kan det vara lämpligt att tillsvidare försöka undvika sådan användning.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns inga uppgifter om huruvida någon kvinna har använt trientin i tidig graviditet.

Uppdaterat: 2019-05-28

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.