Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Tryptofan

Klassificering: 2

Preparat: Ardeydorm, Ardeytropin, Kalma, Kalma Stada GmbH, L-Tryptophan-Ratiopharm, Optimax, TRYPTAN, Tryptofan APL

ATC kod: N06AX02

Substanser: tryptofan

Bedömning

Behandling med tryptofan ska inte ske under graviditeten om inte kvinnan har konstaterad brist på tryptofan. Erfarenhet av användning under graviditet saknas och höga doser har haft negativa effekter på fosterutvecklingen i djurförsök. En eventuell riskökning är dock knappast så stor i det enskilda fallet att det finns anledning till oro, om kvinnan har använt tryptofan i tidig graviditet.

Bakgrund

Tryptofan används i höga doser (≥1 g/dagligen) bland annat vid sömnbesvär och depression. Erfarenhet av behandling under graviditeten saknas. I djurförsök har negativ fosterpåverkan som minskad födelsevikt och ökad dödlighet setts efter exponering för tryptofan, framför allt i doser betydligt högre än de som används kliniskt. Det är oklart vilken betydelse fynden har hos människa, men tryptofanbehandling bör undvikas till gravida.

Tidigare fanns tryptofan som kosttillskott i Sverige. Försäljningen är sedan slutet av 1980-talet förbjuden, då man associerade tryptofan med en ökad risk för så kallat eosinofili-myalgisyndrom. Det är dock inte klarlagt om den ökade risken verkligen berodde på tryptofan eller på föroreningar i preparaten.

Uppdaterat: 2018-10-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2016-03-15

Referenser

  1. Reprotox. Micromedex. Citerad 2016-07-30.

Författare: Katarina Wide, Ulrika Nörby

- för Region Stockholm.