Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Ulipristal

Klassificering: 3

Preparat: ellaOne, Esmya

ATC kod: G03AD02, G03XB02

Substanser: ulipristal, ulipristalacetat

Bedömning

Ulipristal är genom sin verkningsmekanism kontraindicerat under graviditet. Om exponering skett i tidig graviditet och graviditeten ändå önskas fortsätta finns av detta skäl ingen orsak att diskutera ett avbrytande av graviditeten. Ett riktat ultraljud kan dock vara indicerat för att kontrollera fostrets viabilitet.

Bakgrund

Ulipristal är en selektiv modulator för progesteronreceptorn. Verkningsmekanismen är bland annat hämning eller fördröjning av ägglossningen. En indikation är akutprevention av graviditet efter oskyddat samlag eller misslyckad preventivmedelsanvändning. Ulipristal används även som preoperativ behandling av symtom från myom.

Ringa erfarenhet finns av graviditet som fortsatt efter användning. Ulipristalacetat har som väntat embryoletal effekt på råtta, kanin och apa vid normaldosering. Vid låga doser där graviditeten kunde fortsätta observerades ingen teratogen potential. I det svenska Medicinska födelseregistret finns inget fall med denna exponering.

Uppdaterat: 2013-12-10

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Birger Winbladh, Karin Källén

- för Region Stockholm.

Fasstexter