Kommersiellt obunden läkemedelsinformation riktad till läkare och sjukvårdspersonal

Vaccin mot pneumokockinfektioner

Klassificering: 2

Preparat: Pneumo 23®, Pneumovax, Pneumovax 23, Pneumovax-23, Prevenar 13®, Prevenar®, Synflorix

ATC kod: J07AL01, J07AL02, J07AL52

Substanser: pneumokock, pneumokockpolysackarid typ 1, pneumokockpolysackarid typ 10a, pneumokockpolysackarid typ 11a, pneumokockpolysackarid typ 12f, pneumokockpolysackarid typ 14, pneumokockpolysackarid typ 15b, pneumokockpolysackarid typ 17f, pneumokockpolysackarid typ 18c, pneumokockpolysackarid typ 19a, pneumokockpolysackarid typ 19f, pneumokockpolysackarid typ 2, pneumokockpolysackarid typ 22f, pneumokockpolysackarid typ 23f, pneumokockpolysackarid typ 3, pneumokockpolysackarid typ 33f, pneumokockpolysackarid typ 4, pneumokockpolysackarid typ 5, pneumokockpolysackarid typ 6a, pneumokockpolysackarid typ 6b, pneumokockpolysackarid typ 7f, pneumokockpolysackarid typ 8, pneumokockpolysackarid typ 9n, pneumokockpolysackarid typ 9v, pneumokockpolysackarid type 20

Bedömning

Även om försiktighet gör att man inte i onödan skall vaccinera med pneumokockvaccin under graviditet, innebär sådan vaccination i tidig graviditet inget skäl att av denna anledning diskutera ett avbrytande av graviditeten.

Bakgrund

Vaccin mot pneumokockinfektioner är baserat på polysackarider. Det är inte sannolikt att dessa kan utlösa någon fosterskada. Viss försiktighet bör dock iakttas tills det finns mer erfarenhet av substansesn under graviditet.

I det svenska Medicinska födelseregistret finns ett barn vars moder fått vaccin mot pneumokocker i tidig graviditet. Barnet hade ingen missbildningsdiagnos.

Uppdaterat: 2013-08-06

Uppgifterna ur födelseregistret är hämtade: 2012-08-25

Författare: Karin Källén, Birger Winbladh

- för Region Stockholm.